Új Bozsik stadion, közbeszerzési tételek

A 2021. január 1. és 2021. május 5. közötti időszakban.


7574/2021 Bozsik Stadion konyhai eszközök beszerzése

A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 16 032 246 forint

A közbeszerzés mennyisége:

Konyhai eszközök szállítása, az alábbiak szerint:


A beszerzendő eszközök részletes leírása, műszaki specifikációja, tételes mennyisége a dokumentáció mellékletét képező árazatlan ártáblázatban található.


6933/2021 Bozsik Stadion pályatakaró fólia rendsz. beszerzés

A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 22 400 000 forint

A közbeszerzés mennyisége:

Pályatakaró fólia rendszer:


Ajánlattevő feladata a szállításon felül a Teljesítési Helyen történő összeállítása, próbaüzem lebonyolítása, a kezelőszemélyzet betanítása (együtt: „üzembe helyezés”), valamint a jótállási igények teljesítése.


5950/2021 Bozsik Stadion sporttechnológiai eszk. beszerzés

A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 45 165 141 forint

A közbeszerzés mennyisége:

Az alábbi sporttechnológiai eszközök szállítása, beállítása, üzembe helyezése, valamint az azokra vonatkozó jótállási igények teljesítése:

 1. Pneumatikus ellenállással működő 3 állású erőfejlesztő gép – 1db
 2. Multifunkcionális gép talpazat – 1 db
 3. Pneumatikus ellenállással működő 1 állású erőfejlesztő gép – 1 db
 4. Pneumatikus ellenállással működő hasizom erőfejlesztő gép – 1 db
 5. Pneumatikus ellátású alsóhát erőfejlesztő gép – 1 db
 6. Pneumatikus ellenállással és tárcsával is működő erőfejlesztő gép – 1 db
 7. Pneumatikus ellenállással működő combközelítő gép – 1 db
 8. Pneumatikus ellenállással működő lábtoló gép – 2 db
 9. Pneumatikus ellenállású két munkahengeres gép – 2 db
 10. Pneumatikus ellenállású, dual munkahengeres erőfejlesztő gép – 2db
 11. Erőkeretbe zárható állítható dőlésszögű pad, guruló keréken, mozgatható – 1 db
 12. Kézi súlyzó készlet (készlet 2 - 26 kg-ig, páronként) – 1 db
 13. Súlyzórúd tartó állvány (Készlet (2 - 26 kg-ig) tartó állvány) – 1 db
 14. Egyenes rúd 1 db
 15. Francia rúd – 1 db
 16. Súlyzórúd tartó állvány – 1 db
 17. Súlyzó tárcsa (5, 10, 15 kg) – 1 db
 18. Súlyzó tárcsa és rúd 20 kg rúdnak megfelelően - 1 db
 19. Chip azonosító játékosonként, Digitális adatátviteli eszköz a pneumatikus gépekhez – 30 db
 20. Pneumatikus gépekhez tartozó digitális kijelző tesztelési funkcióval és processorral, Digitális monitor és tesztelési eljárások lefolytatásához szükséges processzor – 12 db
 21. Pneumatikus ellenállással működő erőkeret gyakorló rúd – 1 db
 22. Pneumatikus gépekhez tartozó kompresszor – 2 db

21097/2020 Bozsik Stadion fotovoltaikus lámparendsz beszerzés

A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 149 010 000 forint

A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlattevő feladata a szállításon felül az energiával működtetett eszközök beállítása, üzembe helyezése, sikeres próbaüzem lebonyolítása, valamint a kezelőszemélyzet betanítása is.


Fotovoltaikus lámparendszer: Hibrid Lighting Rig rendszer szállítása legalább 2041 m2 (br pálya 25%) lefedettséggel, hibrid üzemmóddal, 15 db riggel szélesített profilú “nyommentes” gyepgumival szerelve, könnyített alumínium tartószerkezeten. Rigenként minimum 115 m2 lefedettséggel, rigenként kisebb mint 500 kg nettó össztömeggel, 14 db Ledes üzemben 1160 µmol/J, 320 W teljesítményű, Fémhalogén üzemben 8 db 1000 W teljesítményű fényvetővel, működtetéshez intelligens szenzorboxxal - és applikációval (24 hónap szoftware support és reporting), 60 hónap karbantartással és fényforrás utánpótlással


A jótállási időszak alatt az eszközök karbantartása a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.


Eladó köteles a fotovoltaikus lámparendszert, első alkalommal az átadás átvételt követő első naptári hónapban, majd a gyártó által kötelezően előírt gyakorisággal, de nem ritkábban, mint évente legalább egy alkalommal a gyártói előírásoknak megfelelően, a Teljesítési Helyen beállítani és karbantartani, az ennek során észlelt hibákat, a jótállás keretében külön vevői bejelentés nélkül kijavítani, a jótállás körén kívül eső hibákat, a Vevővel egyeztetve javítani. A karbantartás, javítás megtörténtét a Vevő a munkalap aláírásával igazolja, a mindkét Fél részéről aláírt munkalap egy példányát az Eladó átadja a Vevőnek. Eladó jelen pont szerinti karbantartási kötelezettsége az átadás átvétel lezárását követő 60 (hatvan) hónapig áll fenn. Amennyiben Eladó a jelen pont szerinti kötelezettségét késedelmesen teljesíti, elmulasztja, Vevő a késedelem időtartamára késedelmi kötbért érvényesíthet és jogosult a karbantartást, javítást, az Eladó kockázatára és költségére – akár maga, vagy harmadik személy útján – elvégezni. A fenti 60 (hatvan) hónapos időtartamban az Eladó köteles biztosítani a fotovoltaikus lámparendszer fényforrás utánpótlását is, valamint az intelligens szenzorbox és applikáció 24 hónapos szoftware supportját és reportingját. A jelen pontban írtak a továbbiakban együtt: „karbantartás”.


A beszerzendő eszközök részletes leírása, műszaki specifikációja, mennyisége a dokumentáció mellékletét képező árazatlan ártáblázatban található.


21100/2020 Bozsik Stadion pályakarbantartó eszközök beszerzés

A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 79 061 150 forint

A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlattevő feladata a pályakarbantartási eszközök a Teljesítési Helyre történő leszállítása, a Teljesítési Helyen történő beállítása és üzembe helyezése, kezelőszemélyzet betanítása (együtt: „üzembe helyezés”), a pályakarbantartó eszközök a szerződés szerinti karbantartása, valamint az azokra vonatkozó jótállási igények teljesítése.


 1. Hengerkéses fűnyírás eszközei – 7 db
 2. Körkéses fűnyírás, tisztítónyírás eszközei– 2 db
 3. Pályaművelő erőgép– 1 db
 4. Műtrágyaszóró– 1 db
 5. Homokszóró – 1 db
 6. Szállításhoz eszközök – 1 db
 7. Eszköz felülvetési munkákra – 1 db
 8. Gyepszellőztető, talajlazító eszközök – 3 db
 9. Permetező berendezések– 1 db
 10. Egyéb műveletek gépei, kézi berendezései – 16 db

A jótállási időszak alatt az eszközök karbantartása a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.


A beszerzendő eszközök részletes leírása, műszaki specifikációja, mennyisége a dokumentáció mellékletét képező árazatlan ártáblázatban található.


21125/2020 Bozsik Stadion mobíliák beszerzése

A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 40 317 940 forint

A közbeszerzés ismertetése:


Az alábbi mobíliák szállítása, összeszerelése, beállítása:


A beszerzendő eszközök részletes leírása, műszaki specifikációja, mennyisége a dokumentáció mellékletét képező árazatlan ártáblázatban található.


21128/2020 Bozsik Stadion konyhatechnológiai eszk. beszerzése

A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 129 399 980 forint

A közbeszerzés ismertetése:

A sportlétesítmény büféinek, kiemelt VIP területek kiszolgálását ellátó egységeinek üzemeltetéséhez, nézők, vendégek kiszolgálásához szükséges nagykonyhai eszközök, berendezések szállítása, beállítása, üzembe helyezése, főbb mennyiségek, részletesen a műszaki dokumentáció szerint:


Ajánlattevő feladata a szállításon felül az energiával működtetett eszközök bekötése, üzembe helyezése, sikeres próbaüzem lebonyolítása, valamint a kezelőszemélyzet betanítása is.


A beszerzendő eszközök részletes leírása, műszaki specifikációja, tételes mennyisége a dokumentáció mellékletét képező árazatlan ártáblázatban található.


#Kispest/stadion/közbeszerzés